VisValue AB logo

VisValue AB

- Visualisera värdet -


ICONICS har vunnit Microsoft Partner of the Year för 6:e gången.

”2018 Microsoft Manufacturing Partner of the Year”

Nyhet

ICONICS IoT Gateway Suite

ICONICS IoT Gateway Suite, IoTWorX, kommunicerar med Microsoft Azure eller 3:e partsprogram med de mest populära transportprotokollen.


Läs mer...

ICONICS IoT Gateway Suite

ICONICS IoT Gateway Suite, IoTWorX, kommunicerar med Microsoft Azure eller 3:dje partsprogram som använder de mest populära transportprotokollen.

När IoT Gateway är online, registrerar den med IoT Hub så att den kan autentisera, skicka och ta emot data. Som en säker meddelandehanterare, möjliggör IoT-hubben fjärrhantering för installation och konfiguration. Konfiguration av IoTWorX inkluderar energi-, bygg- och industriella protokoll som BACnet, OPC UA, Modbus och Web services.

Säkerhet är inbyggd och tillhandahålls via Azure prenumerationen. IoTWorX förlitar sig på Azure-säkerhet som gör IoTWorX till en av de mest säkra IoT gateways på marknaden. Vilket gör det säkert att konfigurera från valfri plats.

ICONICS IoT-lösningar stannar inte vid att bara tillhandahålla data till molnet utan också ICONICS ”på hyllan” produkter för visualisering, analys och mobila applikationer. De körs i Azure-molnet och gör det enkelt att hämta data från Azure IoT Hub för att skapa Smart industri, Smarta byggnader, HMI/SCADA, Historian och Mobila applikationer. Integrerar också Microsoft Azure tjänster såsom Power BI och Machine Learning.

ICONICS Gateway Suite kan implementeras som ett programlager ovanpå en applikation i en existerande PC eller arbetsstation, men den riktiga styrkan i IoT gateway är dess implementation på lågkostnadsenheter som kan placeras på fjärranläggningar eller där information behöver samlas in.

– Enkel ”Site-to-cloud” anslutning utan VPN. ”Kopiera anslutningssträngen och ni är igång”
– Fungerar med WiFi, 3G och 4G.
– Dubbelriktad kommunikation.
– Fjärrkonfiguration av IoT Gateway. Ingen ”på plats” konfiguration efter installation.

IoTWorX Enterprise – IoTWorX Core.

IoT Cloud Connector agerar som en protokollomvandlare för att transformera telemetridata hämtat från BACnet, OPC, SNMP och Modbus till meddelanden skickade till Azure IoT Hub via AMPQ transportprotokoll. Meddelanden skickade till IoT Hub är TLS krypterade och mottas av ICONICS klientprogram.
IoT Cloud Connector kan också transformera telemetridata via MQTT transportprotokoll till 3:dje parts molnbaserade tjänster eller molnplattformar t.ex. IBM Watson, Amazon Web Services, Google Cloud. Användaren kan välja mellan http eller https vid sändning av MQTT meddelanden.

IoTWorX Arhitecture - Core - Enterprise

IoT Analyzer tillhandahåller realtidskommunikation för industriella och IT-protokoll, plus har den extra fördelen av edge-analys med inbyggd Feldetekterings– Diagnostik- och Workflow-teknologi. Data behandlas ”at the edge” vilket begränsar data som publiceras i molnet.

IoT Collector tillhandahåller realtidskommunikation för industriella och IT-protokoll. Dessutom har Collector-modellen möjlighet att lagra och vidarebefordra data i paket med inbyggd schemaläggare för att regelbundet publicera data till Azure IoT Hub.

IoT Communicator dubbelriktad realtidsdata från anläggningar och industri till Azure-molnet. IoT Communicator tillhandahåller datakommunikation för industriella och IT-protokoll, inklusive BACnet, Modbus TCP/IP, OPC Classic, OPC UA, SNMP m.m.

IoT Visualizer ger visualisering av IoTWorX data genom KPIWorX appen. Laddas ner från Apple, Google eller Microsoft Store.

IoT System Health. En nyckelfunktion i IoTWorX är den inbyggda ’System Health Monitoring’ som ger fjärrdiagnostik av systemprestanda hos gateway och utrustning.
Tillgänglig via en användarvänlig och intuitiv panel.

IoT System Health Monitor

Transportprotokoll

 • AMQP – Advanced Message Queuing Protocol (OASIS Standard).
  – För IoT Gateway Suite kommunikation till Azure IoT Hub.
  – Dubbelriktad.
 • MQTT – Message Queuing Telemetry Transport (OASIS Standard).
  – Används av många IoT enheter, ICONICS tar emot data via Azure IoT Hub.
  – Enkelriktad.
 • HTTPS –  Hypertext Transfer Protocol Secure.
  – Protokoll för krypterad transport av data för HTTP-protokollet.
 • REST – Representational State Transfer.
  – Web tjänster för driftskompatibilitet med datasystem och internet.
  – Enkelriktad.
 • JSON –  JavaScript Object Notation.
  – Läsbart textformat vid överföring av data.

Energi-, Fastighets- och Industri- protokoll

 • BACnet – Building Automation Contro.l
  – Certifierad för högsta nivån, B-AWS.
 • Modbus – Öppen seriekommunikations protokoll.
  – Stöder Modbus RTU, ASCII och TCP.
 • SNMP –  Simple Network Management Protocol.
  – Visar information mellan nätverksnheter.
 • OPC Classic – baserad på Microsoft Windows teknologi, COM/DCOM.
  – Utbyte av data mellan mjukvarukomponenter.
 • OPC UA –  OPC Unified Architecture.
  – Driftskompatibel standard för utbyte av information på ett objektorienterat, pålitligt och säkert sätt.

Läs mer på Iconics.com

Holographic Machine Interface (HMI)

ICONICS presenterar den första 3D realtids Holographic Machine Interface. Byte från platsbunden interaktion med maskin till mobil kontroll och övervakning kräver mobila lösningar. Microsoft HoloLens med ICONICS GENESIS64…


Läs mer...

Holographic Machine Interface (HMI)

Holographic Machine Interface (HMI) i realtids 3D
2012 Sustanability

ICONICS är först med att presentera möjligheten att visualisera realtids- och BI-analyser i 2D- och 3D-hologram med Holographic Machine Interface (HMI) och Microsoft® HoloLens technology. HoloLens med integration av ICONICS GENESIS64™ HMI/SCADA suite ger en intuitiv, interaktiv handsfree miljö.

Med Industri 4.0 ändras förhållandena för produktion. Byte från platsbunden interaktion med maskin till mobil kontroll och övervakning är nödvändig. Detta kräver mobila lösningar.
Microsoft HoloLensVirtual- (VR), och Augmented Reality (AR) glasögon såsom Microsoft® HoloLens med integration av ICONICS GENESIS64™ HMI/SCADA suite ger här tidigare otänkbara kontrollstrategier och visualisering av maskiner i Mixed Reality (MR) miljö. HoloLens skiljer sig genom att användaren ser verkligheten med den virtuella informationen som hologram där man placerar och förankrar den. Användarna kan därmed snabbt visa realtids- och BI-analyser i en intuitiv handsfree miljö.
För att utnyttja HoloLens möjligheter har ICONICS utvecklat en klient för visualisering av 2D- och 3D-grafik som KPI-värden, trender, larm/händelser, meddelanden, maskiner och utrustning som visas i realtid i HoloLens miljön. Detta ger en omedelbar insikt av viktiga maskindata till servicetekniker och övriga utan att först hitta en stationär kontrollstation. Information om tryck, flöden, nivåer och varaktighet blir nu snabbt tillgängliga och leder till snabbare upptäckt av störningar, fel och stopp.

Sedan tidigare kan GENESIS64™ skapa, importera, modifiera och animera 2D– och 3D-data från CAD system som Autodesk m.fl. vilket gör det smidigt eftersom det ofta finns för maskiner eller byggnader.

HoloLens är bara ytterligare en visualiseringsklient för GENESIS64TM.
Allt som skapas för desktop är klart att användas för HoloLens.OnAnyGlass

Hologram
GENESIS64™ 3D-visning av kompletta produktionsanläggningar kan skapas eller importeras och ger en 360o vy. Dessa hologram kan skalas och placeras på bordet.
Testa och verifiera konstruktion, visa aktuella produktions data i realtid. Gå runt, titta, modifiera, justera…
För fastighets och byggnadsindustrin stöds import av Building information modeling, BIM objekt.

Ett typiskt Industri 4.0 AR scenario är service och underhåll.
Servicepersonal som tittar på maskinen ges relevant information om flöden, tryck, sensorstatus och givarvärden. Även konstruktionen med komponenter, rör och kabeldragning som är placerad bakom plåtar och skydd kan ses. Detta gör att fel detekteras och åtgärdas snabbare. Ses inte felet direkt ser man samtidigt statusen från kringliggande komponenter. Om fel på trycket inte beror på ventilen ser man även givaren som inte ger signal. Man kallar upp tillhörande el-schema, manual och instruktion som visas holografiskt.
Experter kan inte alltid vara på plats, då ger HoloLens ett smidigt sätt att hjälpa till. Personal med HoloLens får kontakt med experter som ser samma sak och ger instruktioner med ICONICS hologram på distans.

Service / underhåll Personal tittar på maskinen ser information och kan justera flöden, tryck, sensorstatus och givarvärden.

Service / underhåll.
Instruktion: Byte av kuggrem. Steg 1: Avlägsna skydd.

Service / underhåll

Service / underhåll.
Steg 2: Ta bort trasig kuggrem…

ICONICS GENESIS64™ HMI/SCADA suite
GENESIS64TM är den enda programvaran som behövs för att skapa ’Mixed Reality’ miljön. När konfigureringen av panelen är klar öppnas den i HoloLens som MobileHMITM.
Inga skript, ingen programmering, ingen kompilering.

GraphWorX64Skapa bild i 2D/3D WPF / HTML5 grafikeditor, GraphWorX64, och/eller importera från CAD, modifiera, animera.

Placera och förankra 3D modeller och integrerade 2D information som alltid är vänd mot användaren, fritt i rummet.

Separata eller integrerade 2D paneler för visning och kontroll i realtid, instruktioner eller manual.

Med ICONICS ’Holographic Machine Interface’ kan användarna nu snabbt se nödvändig information i realtid och förutsägande underhåll genom intuitiv, hands-free funktion och naturliga gester. Denna ’Mixed Reality’ utvecklar våra lösningar, vilket gör att ICONICS kan göra det osynliga synligt för kunder och partners över hela världen.

Läs mer om Holographic Machine Interface (HMI)

Augmented Reality – MobileHMI

Bärbara enheter och Augmented Reality (AR), passar väl in i ICONICS produkter. MobileHMI lösning med Appar för Apple, Android och Windows Universal Apps utökar mobilt användande med platstjänster som GPS, NFC, RFID, OCR, QR-koder…


Läs mer...

Augmented Reality – MobileHMI

MobileHMI – Augmented Reality (AR)
Bärbara enheter och Augmented Reality (AR), passar väl in i ICONICS produkter. MobileHMI lösning med Appar för Apple, Android och Windows Universal Apps utökar mobilt användande med platstjänster som GPS, NFC, RFID, OCR, QR-koder, streckkoder, Security cards etc. som används i Industri 4.0 applikationer.

Med konfigurering i ICONICS ”Workbench” skapas GPS position med koordinater eller adressangivelse, konfigurera och gör QR- och streckkoder som kan skrivas ut direkt från ”Workbench”. NFC anslutning skapas till enheter utan fysisk anslutning.

MobilHMI

Genom platstjänsten görs en omedelbar lokalisering och utför de kommandon som är konfigurerade t.ex. öppna bild, visa trend, larm, byt språk eller skicka meddelande med aktuell bild till kollega och felsök från samma bild.

MobilHMI
 

Länk till mera information och MobileHMI på Iconics.

 

OPCorner logo

ICONICS ger OPC-to-the-Core™ lösningar från OPC servrar och klienter till utveckling med OPC toolkits.


Läs mer...

OPCorner

ICONICS stöder alla de senaste OPC specifikatonerna inklusive:

 OPC DA

OPC Data Access is the original OPC specification used to move real-time data from PLC’s, DCS’s, and other control devices to HMI’s and other display clients

 OPC AE
OPC Alarms and Events provides alarm and event notifications on demand (in contrast to the continuous data flow of Data Access). These include process alarms, operator actions, informational messages, and tracking/auditing messages.

 OPC HA
OPC istorical Data Access provides access to data already stored. From a simple serial data logging system to a complex SCADA system, historical archives can be retrieved in a uniform manner.

 OPC UA
The Unified Architecture is the next generation OPC standard that provides a cohesive, secure and reliable cross platform framework for access to real time and historical data and events.

 OPC .NET 3.0
Formerly known as OPC Express Interface (Xi). This new API will enable users of OPC Classic to leverage the Windows Communication Foundation (WCF) technology, facilitating the transfer of data securely through firewalls.